Verdens lys

Christfulness-mantra:

Kristus foran

Kristus bagved

Kristus til højre

Kristus til venstre

Kristus under mig

Kristus over mig

Kristus omkring mig

Kristus i mig

 

2: Jeg er Guds barn:

Jeg er Guds barn.

Jeg er elsket,

og  jeg har værd.

Gud, jeg takker dig!

 

3: Stilhed:

Jeg hviler i stilhedens rum i mit hjerte

og finder mig selv som elsket af Gud.

Ud fra stilhedens rum

ser jeg mit medmenneske og min medskabning

uden dom og fremelsker Guds nærvær i dem.

 

4: Jeg bringer Kristus til verden:

I mødet med Guds kærlighed åbner jeg mig for Helligånden,

for at Kristus kan bo i mit hjerte og vinde skikkelse i mig.

Jeg bringer Kristus til verden.

 

5: Altid i Guds kærlighed:

Ingen magt i verden

kan skille mig fra Guds kærlighed

i Kristus Jesus.

Gud, jeg takker dig!

 

6: Jesusbønnen / hjertebønnen:

Jesus Kristus, Guds Søn!

Forbarm dg over mig!

 

7: Frihed fra illusioner:

Ved at fokusere på Kristi lys og Guds skabende ord

genfinder jeg mit sande selv, skabt i Guds billede,

og bryder ud af mit fangenskab i mine falske forestillinger,

skabt i mit begærs billede.

 

8: Kristus i mit medmenneske:

Jeg er skabt i Guds billede og genkender det i mit medmenneske.

 

9: Verdens lys:

Du, Kristus er verdens lys!

Jeg er et lysets barn!

Jeg er lys i dit lys, Kristus!

 

10: Forenet med Gud i Kristus:

Jeg er Kristi brud.

Forenet med Gud i Kristus

bringer jeg Guds nåde til udtryk

i omsorg for verden og i visheden om,

at en uophørlig strøm af velsignelse og liv

står til skabningens rådighed.

 

11: Styrke:

Guds kærlighed og vilje

gør mig i Kristus fri

af al angst og ethvert begær,

lader mig finde mit sande selv

og giver mig styrken

til at virkeliggøre mit livskald.

 

12: Skabt til at ligne Gud:

Jeg er skabt i Guds billede

Til at line Gud,

Sådan som Gud har mødt mig i Kristus.

Gud, jeg takker dig!

 

13: Lydighed mod Guds vilje:

Jeg spejler Guds tjenende kærlighed i lydighed mod livets lov,

afstår fra mine egne begær

og giver rum for min medskabnings og mit medmenneskes vækst.

 

14: Fattigdom:

Jeg tjener jorden og menneskeheden med bøn og påkaldelse,

tømmer mig for enhver tilknytning til åndelig og materiel rigdom

og åbner mig for velsignelsen og formidler den til verden.

 

15: Kyskhed / ren kærlighed:

Guds nåde og Guds vilje genspejles i mine maskuline og feminine sider

og hjælper mig til at tjene min næste

uden begær og at søge forening i renhed og kærlighed.

 

16: Sejr:

Jeg vinder sejr over mine følelser, instinkter og tankeformer

gennem lydighed, fattigdom og ren kærlighed

og bevarer sejrens frugt ved ydmyg tjeneste for min medskabning.

 

17: Kristi hjerte og mit:

Gør mig ydmyg og sagtmodig af hjerte.

Ligedan mit hjerte efter dit hjerte, Jesus Kristus.

 

18:

Jeg anerkender din Ånds virke

i menneskers længsel efter dit Riges fred,

efter det sande, det skønne og det gode.

Må dit menneskeblevne Ord, Jesus Kristus, inspirere os

til tjenende kærlighed som medarbejdere for Guds Rige.

 

19:

Jeg anerkender nærværet af Kristi tjenende kærlighed

i mennesker af god vilje og i enhver,

som ønsker at vandre discipelskabets vej.

Må din Helligånds kraft strømme i os og lede os

til erkendelse af al Sandhed og til praktisk tjeneste.

 

20:

Jesus Kristus!

Må jeg finde min plads i din éne gerning

til jordens og menneskehedens forløsning

– med et ydmygt sind, i renhed, sandhed og kærlighed.


 

En bøn fra julen 2014

 

 

 

 

adventsaffirmation