Ole-1

Ole Skjerbæk Madsen

Agnete Zimino

Agnete Zimino er formand for bestyrelsen for I Mesterens Lys som er beslægtet med Christfulness

 

 

 

Christfulness er udviklet af I Mesterens Lys (IML), en Areopagos-praksis.
°         IML er et fællesskab af mennesker, som ønsker at orientere deres liv ud fra Mesteren Jesus Kristus.
°         IML ønsker at formidle Guds helende og genoprettende lys i tjenende kærlighed til vores medmennesker og medskabninger.
°         IML ønsker at vandre sammen med mennesker af god vilje og at dele vore erfaringer af Guds kærlighed i Mesteren

IML har sin egen hjemmeside: www.imesterenslys.dk
IML arbejder både i Danmark og Norge som en Areopagos-praksis, se 
www.areopagos.dk. Der er også et mindre IML-arbejde i Sverige.