Kristus med migMenas og Kristus

Math. 28,18: Og Jesus kom hen og talte til dem og sagde: »Mig er givet al magt i himlen og på jorden.

Kol. 1,1-5: Når I nu er oprejst med Kristus, så søg det, som er i himlen, dér hvor Kristus sidder ved Guds højre hånd. Tænk på det, som er i himlen, og ikke på det jordiske. I er jo døde, og jeres liv er skjult med Kristus i Gud. Når Kristus, jeres liv, bliver åbenbaret, da skal også I blive åbenbaret sammen med ham i herlighed. Så lad da det jordiske i jer dø: utugt, urenhed, lidenskaber og onde lyster, og griskhed, for det er afgudsdyrkelse

Guds kærlighed i Kristus om-giver os til alle sider. Jesus Kristus talte om Gud som sin Far for at sige, at vi i forhold til Gud kan være lige så trygge som børn med deres forældre. Jesus har lovet at være med sine venner altid og overalt. Mange mennesker, som ikke er vokset op med en kristen tro, oplever i disse år at se Jesus i en vision eller en drøm. Kristus med mig er en erfaring af tryghed og vished om at være et Guds barn. Den gamle keltiske bøn, Sankt Patricks brynje, udtrykker denne vished og er hos I Mesterens Lys omformet til et mantra:
Kristus foran
Kristus bagved
Kristus til højre
Kristus til venstre
Kristus under mig
Kristus over mig
Kristus omkring mig
Kristus i mig