Fullness betyder fylde, mættelse. Christfulness er at være fyldt af Kristus eller mættet af Kristus eller omgivet og gennemtrængt af Kristus.

Bibelvers om Christfulness:

[Den hemmelighed, som nu er blevet åbenbaret for Guds hellige]: Kristus i jer, herlighedens håb. (Kol. 1,27)

Jeg lever ikke mere selv, men Kristus lever i mig, og mit liv her på jorden lever jeg i troen på Guds søn, der elskede mig og gav sig selv hen for mig. (Gal. 2,20)

For I er alle Guds børn ved troen, i Kristus Jesus. Alle I, der er døbt til Kristus, har jo iklædt jer Kristus. Her kommer det ikke an på at være jøde eller græker, på at være træl eller fri, på at være mand og kvinde, for I er alle én i Kristus Jesus. (Gal. 3,26-28)

Se, hvor stor kærlighed Faderen har vist os, at vi kaldes Guds børn, og vi er det! Derfor kender verden ikke os, fordi den ikke kender ham. Mine kære, vi er Guds børn nu, og det er endnu ikke åbenbaret, hvad vi skal blive. Vi ved, at når han åbenbares, skal vi blive ligesom han, for vi skal se ham, som han er. Enhver, som har dette håb til ham, renser sig selv, ligesom han er ren. (1. Johs. 3,1-3)

Jeg beder for dem; ikke for verden beder jeg, men for dem, du har givet mig, for de er dine; alt mit er dit, og dit er mit, og jeg er herliggjort i dem… Den herlighed, du har givet mig, har jeg givet dem, for at de skal være ét, ligesom vi er ét, jeg i dem og du i mig, for at de fuldt ud skal blive ét, for at verden skal forstå, at du har udsendt mig og har elsket dem, som du har elsket mig. (Johs. 17,9-10.22-23)

 

Christfulness-mantra:

Kristus foran

Kristus bagved

Kristus til højre

Kristus til venstre

Kristus under mig/dig

Kristus over mig/dig

Kristus omkring mig/dig

Kristus i mig /dig