Meditationsvejledning 

 

Heling af hjertet, meditativ bøn til personlig brug

Heling af hjertet handler om at hvile i hjertet og blive hel i relationen til Gud, én selv og til andre mennesker. Man kan erfare heling af hjertet gennem andre menneskers forbøn, men vi opfordrer også mennesker til selv at bede derom; her følger et eksempel på en vejledning i en bøn om heling af hjertet:

Indledende bøn:

Kom Gud Helligånd i Jesu Kristi navn. Vis mig, hvordan Guds kærlighed netop nu strømmer fra Guds hjerte gennem Jesu Kristi hjerte ind i mit hjerte. Bekræft i mit hjerte, at jeg er elsket af Gud, dyrebar i Guds øjne, og elsket for hvem jeg er.

 

Se for dig, hvordan kærligheden fra Guds hjerte er som strømmede vand, en rolig flod, som du kan boltre dig i som et frit og glad barn. Se derefter, hvordan du slapper af i det grønne græs ved flodens bred. Lad dig fylde af en vished om, at du er Guds elskede og frie barn, at du har dit velvære i Guds fred og nærvær.

 

Det kan være, at Helligånden under denne proces peger på nogle blokeringer i dit forhold til andre mennesker, til Gud eller til, hvem du selv er. Sæt navn på blokeringen, og bed Gud opløse den eller hjælpe dig dermed. Lad være med at opsøge blokeringer, men hvis du oplever noget, som bliver for truende, så søg hjælp hos et andet menneske, f.eks. ved gudstjenesterne ”Identitet og livsforvandling”.

 

Afslut bønnen med at tegne et kors for din pande og dit bryst med ordene:

Må Guds fred, som overgår al forstand, bevare mit hjerte og mine tanker i Kristus Jesus.