Christfulness meditation:

Jesus Kristus, send din Helligånd og led mig/os i meditationen.

Sæt dig godt til rette. Luk øjnene, hvis det er rigtigt for dig.

Mærk gulvet under dine fødder…

Bevar jordforbindelsen, men lad opmærksomheden glide over i dit åndedræt…

Saml nu opmærksomheden i hjertet, og hvil i hjertet…

Se / forestil dig Jesus Kristus foran dig; bemærk hans hjerte, som er helt åbent hen imod dig…

Slap af i hans nærvær… Træk vejret roligt… Hvil i dit åndedræt i Jesu Kristi nærvær…

Giv med din udånding slip på alt hvad der tynger dig, gamle forestillinger om dig selv, andre, Gud…

Når du ånder ind, så tag imod fred, glæde og kærlighed fra Jesu Kristi åbne hjerte…

For hver udånding renses dit hjerte og dit sind mere og mere… Og for hver indånding bor Kristus i stadig rigere mål i dit hjerte og i dit sind…

Under dine afsluttende udåndinger giver du Jesu Kristi fred og glæde videre til verden omkring dig…

Må Guds fred, som overgår al forstand, bevare vore hjerter og tanker i Kristus Jesus, vor Herre.