Gudsmoder af tegnetMystikeren Paulus taler flere steder om Christfulness som en indre virkelighed, en hemmelighed, som nu åbenbares: ”Kristus i jer, herlighedens håb!” Kristus i mig handler om, at hvert menneske er skabt i Guds billede med det formål at vokse til Gudslighed. Jesus Kristus har virkeliggjort dette formål for menneskelivet. I hans menneskeliv får vi en fornemmelse af, hvordan et liv ser ud, som er gennemstrømmet af Guds nærvær, og som leves indefra og ud – altså ud fra Guds billede i hjertet.

Samtidig er Jesus Kristus også den, i hvem Gud er blevet menneske. Guds skabende Ord, som selv er Gud, blev menneske i ham. Denne menneskeblivelse skete, da Maria sagde ja til at blive mor for Guds Søn. Derfor viser Maria os, hvordan vi kan blive mennesker, der bærer Kristus i vore hjerter. Det sker, når vi siger ja til Guds kald og stiller os til rådighed for Guds plan med vore liv

for den tjenende kærlighed, som er legemliggjort i Jesus Kristus. Mystikeren Paulus siger det sådan: ”Jeg lever ikke mere selv, men Kristus lever i mig, og mit liv her på jorden lever jeg i troen på Guds søn, der elskede mig og gav sig selv hen for mig.”