Last_supperChristfulness begyndte som en erfaring af, at Kristus er med os og munder ud i et liv i Kristus. Ligesom Guds Ord blev menneske i Jesus Kristus, får vi i Kristus delagtighed i guddommelig natur. Guds billede i os fuldendes i Gudslighed. Visionen for Christfulness er en fornyet og forløst menneskehed, som er Kristi legeme. Denne virkelighed gribes i håbet og finder et udtryk, når kristne samles til nadver og deler brødet med hinanden med Jesu ord: Dette er mit legeme!