TidebønnebogDaglig bøn – en tidebog til personlig andagt

Denne bog bygger på en tradition for daglig bøn, som har været brugt i bl.a. klostrene lige siden den tidligste kirke, og rødderne går helt tilbage til Jesu egen bønspraksis.

De daglige bønner kaldes tidebønner, fordi de bedes på bestemte tidspunkter af dagen.
Denne bog indeholder forkortede udgaver af morgen- og aftenbønnen samt middagsbønnen.

Bogen er bygget op over fire uger med hver sine Davidssalmer eller andre bibelske salmer og forslag til en kort bibellæsning. Bogen rummer også forslag til bøn for verden omkring os
– og for de mennesker, som står os nær i familien eller på arbejdspladsen.

Tidebønnerne er beregnet til, at du læser dem på et selvvalgt tidspunkt morgen og aften eller midt på dagen.

Det vil være gavnligt at bruge en tid til meditation i forlængelse af bibellæsningerne, og derfor rummer bogen også et par anvisninger i Christfulness-meditation.

Bogen koster ca. 175 (incl. porto) og købes via www.lulu.com

Køb bogen

christfulnessbog

I denne bog kan du få introduktion til Christfulness, og få inspiration til, hvordan du kan bruge Christfulness i din hverdag.

Bogen indeholder vejledning i:

  • Affirmationer og bønner
  • Christfulness-meditation
  • Nærværsøvelse
  • Jesusbønnen

Bogen koster 75kr (inkl. porto) og købes via www.lulu.com.

Køb bogen 2