Kursus: Christfulness, visionen om et helbredende fællesskab 
lørdag 10/5 2014

Sted: Kursus og Behandlingscenteret Nørrebjerregaard,
Gøttrupvej 444, 9690 Fjerritslev. Tlf 9822 3141.

Tilmelding: Tilmeld dig gerne til Nørrebjerggaard, Tlf. 98 22 31 41 eller anneblom@dlgpost.dk

Underviser: Ole Skjerbæk Madsen, under medvirken af Jørn Carl
Pris: 300 kr. (Deltagere i Christfulness onlinekursus dog kun: 200 kr.)

Program:
Kl. 13:00 Introduktion og indledende meditation
Kl. 13:15 Helligånden og Kristi legeme. Et væsentligt aspekt af Christfulness er erfaringen af at være i Kristus. Det er en individuel erfaring af at være en discipel af Mesterens Jesus. Helligånden er kraften i forholdet mester-discipel. Men det er også en kollektiv erfaring. Helligånden forener os i et fællesskab, som gør Kristus nærværende i verden; vi taler om Kristi legeme; det er en forsmag på en forløst menneskehed og en helliggjort skabning. Ole vil fortælle om hvordan vi modtager Helligånden og finder kraften til at tjene med de særlige nådegaver, som Helligånden skænker.

Efter oplægget: Ole og Jørn vil bede med dem, som ønsker det, om modtagelsen / erfaringen af Helligånden og Åndens gaver. Der spilles meditativ musik, så de der ikke selv modtager forbøn, kan være i indre kontakt med Kristus og Helligånden.
Kl. 14:45 The/kaffe. Hvis vejret tillader det, vil Jørn Carl lede en meditativ vandring i kaffepausen.
Kl. 15:15 Introduktion til et helbredende fællesskab. Undervisningen indledes med en guidet meditation ved Jørn Carl. Ole vil bl.a. tale om de nådegaver som har med helbredelse, heling og genoprettelse at gøre. Vi vil dele erfaringer for vores praksis med bøn for syge og om personlighedens genoprettelse og heling.
Kl. 16:15 Spørgsmål og kommentarer
Kl. 16:30 Mulighed for førbøn

Underviserne:

Ole Skjerbæk Madsen. Cand. theol. fra Københavns Universitet. Missionspræst i Areopagos og grundlægger af I Mesterens Lys. Underviser bl.a. i Christfulness. Aktiv som brobygger mellem kristen trospraksis og holistisk spiritualitet. Gift med Dorte. Sammen har de tre voksne døtre.
Jørn H. Carl. Uddannet som lærer med linjefag i religion og historie. Underviser i kristen trospraksis i forskellige kirkelige og organisatoriske sammenhænge. Arrangerer meditative vandringer i Kolding-området og forskellige steder i Sønderjylland. Gift med Merete. Sammen har de to voksne sønner