Gudstjenester

Den vigtigste gudstjeneste, som formidler Christfulness er Identitet og livsforvandling. Gudstjenesten overfører styrkerne ved IMLs engagement på alternativmesser som Krop Sind Ånd og Mystikkens Univers til en tjeneste i kirken. På messerne har mange gæster og udstillere benyttet sig af tilbuddet om at modtage en velsignelse eller en bøn om heling af hjertet eller bøn omkring sygdom eller en vanskelig livssituation. Derudover har der været ført mange dybtgående samtaler af sjælesørgerisk karakter. De seneste par år har også aktiv lytning været en del af tilbuddet gennem Den lyttende Kirke. Denne tjeneste forener kirkens helbredende tjeneste med gudstjenesten.

Opbygningen er enkel. Første afsnit handler om trosopbygning og er præget af lovsang, ord til opmuntring og stilhed underbygget af musik. Ord til opmuntring kan være et vidnesbyrd eller en kort bibelbetragtning eller inspirerede tekster. Stilheden er en tid til meditation.

Andet afsnit er nadveren. Her følger vi et ritual inspireret af den ægyptiske Markusliturgi, som lader bønnen for verden indgå i taksigelsen, som så munder ud i sangen Hellig, hellig, hellig er Herren. I denne tjeneste bedes også for mennesker som trænger til Guds hjælp på grund af fysisk eller psykisk sygdom eller som føler sig fortabt i destruktive livsmønstre eller et mørke uden Gud.

Sidste afsnit kaldes Tid i Guds helende nærvær. Her ligger vægten på forbønnen og sjælesorgen og lytningen. En stab af medarbejdere vil være til rådighed, som er trænet hertil gennem IMLs arbejde på alternativmesserne eller Den lyttende Kirke, eller har erfaringer med sig fra andet engagement i kirkens helbredende tjeneste.

Se artiklen Bøn om helbredelsehttp://dk.imesterenslys.dk/index.php?aid=189